Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối: Ngày 01 tháng 04 năm 2024

Tuyên bố bảo mật

Tại Roche Diabetes Care - Bộ phận thuộc tập đoàn Roche (“Roche”) và là nhà sản xuất của các sản phẩm thương hiệu Accu-Chek® - chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư (hay còn gọi là Chính sách bảo mật) này mô tả các loại thông tin cá nhân mà Roche có thể thu thập; phương tiện mà Roche có thể thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, các bước Roche thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn; và các lựa chọn bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng accu-chek.com.vn ("Trang web"), bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng đọc toàn bộ Chính sách quyền riêng tư này trước khi sử dụng hoặc gửi thông tin cho chúng tôi thông qua trang web này hoặc bất kỳ tài nguyên trực tuyến nào. Bất cứ khi nào bạn gửi thông tin qua Trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Đối với mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, "Thông tin định danh cá nhân" là bất kỳ thông tin nào có thể giúp định danh ra bạn một cách trực tiếp; hoặc kết hợp với thông tin công khai có sẵn khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại của bạn, bất kỳ thông tin tài chính nào bạn có thể cung cấp cho các mục đích hoàn thành giao dịch với Roche. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin được thu thập từ các nguồn và kênh không thuộc môi trường trực tuyến, trừ trường hợp thông tin đó được tổng hợp với Thông tin định danh cá nhân được Roche thu thập thông qua Trang web này. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với trang web này. Roche không chịu trách nhiệm đối với các chính sách về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web bên thứ ba này.

Chúng tôi cam kết thu thập, duy trì và bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này, theo "Chỉ thị của Roche về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân", theo pháp luật của Liên minh Châu Âu, Thụy Sỹ và theo luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành của Việt Nam điều chỉnh việc lưu trữ, xử lý, tiếp cận và truyền dữ liệu cá nhân. Vui lòng xem lại Tuyên bố bảo mật để tìm hiểu thêm.

Xin lưu ý rằng Trang web này hướng tới người dùng cư trú tại Việt Nam. Mục đích của chúng tôi là không thu thập thông tin định danh cá nhân từ các cá nhân cư trú bên ngoài Việt Nam trên trang web này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung xuất hiện trên các trang web của Roche hoặc các tài nguyên dựa trên Trang web được trình bày chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Bạn hiểu và chấp thuận rằng Roche không sử dụng Trang web này để cung cấp tư vấn y khoa, tư vấn tài chính hoặc tư vấn pháp lý và bạn không nên cho rằng thông tin được truyền tải qua trang web này tuân theo luật hoặc quy định về quyền riêng tư về sức khỏe, tài chính hoặc pháp lý. Bạn sẽ không dựa vào bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra trên Trang web này như thể đó là lời khuyên từ các chuyên gia. Trang web có thể cung cấp thông tin chọn lọc về bệnh lý và điều trị tương ứng. Những thông tin này không nhằm mục đích hoặc để đưa ra tư vấn y khoa. Những thông tin này không thể thay thế cho lời khuyên của nhân viên y tế. Nếu bạn có hoặc nghi ngờ có bất kỳ vấn đề nào về tình trạng sức khỏe, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem lại Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi.

Không dành cho trẻ em

Trang web này không được thiết kế hoặc dành cho trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin định danh cá nhân nào từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi mà không có sự cho phép trước và có thể xác minh được của người đại diện theo pháp luật của người đó. Người đại diện theo pháp luật này có quyền, dựa trên yêu cầu, xem xét những thông tin do trẻ em cung cấp và/hoặc yêu cầu những thông tin này phải được xóa bỏ. Để xóa bỏ thông tin này ra khỏi hệ thống của chúng tôi, người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc của chúng tôi dưới đây trong đó ghi đầy đủ tên, tuổi của trẻ, nơi đăng ký địa chỉ thường trú và nêu rõ người gửi là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] và chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xóa tất cả Thông tin định danh cá nhân liên quan đến trẻ em.

Thông tin được thu thập

Trên trang web này, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin định danh cá nhân về bạn để xử lý yêu cầu, cung cấp quyền truy cập vào một số dịch vụ hoặc cá thể hóa trải nghiệm của bạn. Một số nơi trên Trang web này yêu cầu Thông tin định danh cá nhân nếu bạn chọn sử dụng chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khảo sát, đăng ký và các tính năng chia sẻ nội dung. Roche và các đối tác kinh doanh thu thập thông tin này của bạn chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Xin lưu ý rằng một số tính năng nhất định của Trang web này có thể không khả dụng cho bạn nếu bạn chọn KHÔNG cung cấp Thông tin định danh cá nhân. Tất cả thông tin định danh cá nhân mà bạn cung cấp cho Roche sẽ được thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ theo Chính sách quyền riêng tư này.

Ngoài ra, Roche có thể thu thập thông tin từ máy tính hoặc thiết bị Internet của bạn để tiến hành phân tích thống kê về việc sử dụng Trang web này. Để biết chi tiết, xem Chính sách cookie.

Việc sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào mà Roche thu thập có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Đối với các mục đích kinh doanh của Roche hoặc các đối tác kinh doanh của Roche, bao gồm các hoạt động tiếp thị, bán hàng, hoạt động vận hành và tài chính được ủy quyền hợp pháp.
 • Để tuân thủ bất kỳ yêu cầu từ bạn, bao gồm các yêu cầu hoàn thành giao dịch, nhận thông tin nhất định hoặc chia sẻ nội dung từ Trang web này với một cá nhân khác.
 • Để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn và cách chúng tôi có thể cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để liên lạc với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.
 • Để điều chỉnh và tối ưu trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi.

Khi thỏa mãn những điều khoản thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ, Roche có thể kết hợp Thông tin định danh cá nhân mà bạn chia sẻ thông qua Trang web này với các thông tin khác mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến. Roche cũng có thể kết hợp Thông tin định danh cá nhân này với hồ sơ do bên thứ ba cung cấp. Roche sử dụng thông tin tổng hợp này để giúp thiết kế tốt hơn các sản phẩm của Roche, để truyền đạt thông tin cho bạn, để cải thiện các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu và để tạo điều kiện cho các chức năng kinh doanh khác.

Chia sẻ với bên thứ ba

Roche chia sẻ những thông tin định danh cá nhân của bạn với những công ty con và các đơn vị phụ thuộc của công ty chúng tôi cho cùng mục đích như được nêu trong chính sách này. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin định danh cá nhân của bạn với bên thứ ba bên ngoài chỉ cho những mục đích sau:

 • Để hoàn thành những giao dịch kinh doanh, ví dụ như cung cấp dịch vụ khách hàng, gửi những thông tin quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ và những lời đề nghị của chúng tôi
 • Để tiến hành bảo trì kỹ thuật các trang web của Roche và các nền tảng khác.
 • Để tạo điều kiện cho việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao quyền kiểm soát hoặc tổ chức lại những công ty khác mà Roche tham gia.
 • Để tạo điều kiện cho một thỏa thuận tài chính trong đó các tài sản liên quan bao gồm các nguồn lực kỹ thuật hoặc thông tin của Roche.
 • Phản hồi lại những yêu cầu chính đáng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, yêu cầu của tòa án hoặc theo quy định của chính phủ.
 • Khi cần thiết đối với việc kiểm toán công ty hoặc để điều tra hoặc phản hồi lại với một khiếu nại hoặc mối đe dọa an ninh.

Bất kỳ công ty con, chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh nào khác mà Roche chia sẻ Thông tin định danh cá nhân của bạn sẽ được yêu cầu xử lý thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư này.

Các thành phần bổ trợ mạng xã hội

Trang web này có thể sử dụng các thành phần bổ trợ mạng xã hội – Social Plugin  (ví dụ: nút "Thích" của Facebook) để cho phép bạn dễ dàng chia sẻ thông tin với người khác. Khi bạn truy cập Trang web này, nhà điều hành các Social Plugin có thể đặt cookie trên máy tính của bạn, cho phép nhà điều hành đó nhận ra các cá nhân đã truy cập Trang web này trước đó. Nếu bạn đã đăng nhập vào trang web mạng xã hội liên quan (ví dụ: Facebook) trong khi duyệt trên Trang web này, Social Plugin cho phép trang web mạng xã hội đó ghi nhận thông tin rằng bạn đã truy cập Trang web này. Social Plugin cũng có thể cho phép trang web mạng xã hội chia sẻ thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang web này với những người dùng khác của trang web mạng xã hội của họ. Để biết thêm thông tin về thông tin được chia sẻ thông qua một Social Plugin cụ thể, bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của trang truyền thông xã hội đó.

Việc phân tích

Các trang web của Roche có thể sử dụng Piwik PRO Analytics Suite, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Đức (“Piwik PRO”). Piwik PRO sử dụng cookie, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để thu thập dữ liệu người dùng truy cập trang web. Thông tin được thu thập có thể bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, ID trình duyệt, hoạt động duyệt web và các thông tin khác. Piwik PRO sẽ tính toán các số liệu như tỷ lệ thoát, lượt xem trang, số phiên và những thông tin tương tự để hiểu cách trang web của Roche được sử dụng. Piwik PRO cũng có thể tạo hồ sơ của người dùng truy cập dựa trên lịch sử duyệt web để phân tích hành vi, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và chạy các chiến dịch trực tuyến. Piwik PRO lưu trữ giải pháp của mình trên Microsoft Azure ở Đức/ Hà Lan/ Hoa Kỳ/ Hồng Kông/ ElastX ở Thụy Điển và dữ liệu được lưu trữ trong 14/25 tháng. Piwik PRO không gửi dữ liệu về bạn cho bất kỳ bên xử lý phụ hoặc bên thứ ba nào khác và không sử dụng dữ liệu đó cho mục đích riêng. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, lưu ý rằng nếu thực hiện việc này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ chức năng của trang web của Roche. Bằng việc sử dụng trang web của Roche, bạn đồng ý cho Piwik PRO xử lý dữ liệu của bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Không theo dõi Báo hiệu

Một số trình duyệt web và các chương trình khác có thể được sử dụng để báo hiệu sở thích của bạn với Roche về cách thức hoặc liệu Roche hoặc bên thứ ba có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn hay không. Hiện tại, Roche không chấp nhận các báo hiệu như vậy.

Sử dụng thông tin định danh cá nhân để tiếp thị

Roche sẽ không bán hoặc chuyển Thông tin định danh cá nhân của bạn cho bất kỳ thực thể không liên kết nào để sử dụng cho việc tiếp thị trực tiếp, độc lập của riêng thực thể đó trừ khi chúng tôi cung cấp thông báo rõ ràng cho bạn và nhận được sự chấp thuận rõ ràng của bạn. Roche sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để đặt quảng cáo trên các trang web khác. Các công ty này có thể sử dụng dữ liệu về các lượt truy cập của bạn vào Trang web này và các trang web khác để đo lường hiệu quả quảng cáo và cung cấp quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin cũng như các lựa chọn của bạn để từ chối việc sử dụng thông tin này, hãy xem Chính sách cookie của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Roche và các đối tác kinh doanh của mình thực hiện các biện pháp để bảo vệ Thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi truy cập hoặc nhận được thông qua Trang web này khỏi việc mất mát, sử dụng không đúng, truy cập trái phép, bị tiết lộ, bị thay đổi hoặc bị tiêu hủy. Tuy nhiên, Roche không đảm bảo về tính bảo mật của Thông tin và tuyên bố miễn trừ đối với trách nhiệm và thiệt hại gây ra do mất mát, sử dụng không đúng, truy cập trái phép, bị tiết lộ, bị thay đổi hoặc bị tiêu hủy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có sẵn để bảo vệ Thông tin định danh cá nhân mà bạn cung cấp trên Trang web này.

Thời gian Lưu giữ Thông tin định danh cá nhân của bạn

Roche sẽ lưu giữ Thông tin định danh cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian tùy theo mục đích mà chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin trong ba (3) năm từ lần tương tác sau cùng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin lâu hơn nếu như luật pháp có yêu cầu phải duy trì thông tin của bạn.

Độ chính xác dữ liệu

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng Roche chỉ giữ thông tin chính xác và mới nhất về bạn trong hồ sơ của chúng tôi. Do đó, bất cứ khi nào bạn tin rằng thông tin liên lạc của bạn cần được cập nhật, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] để chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin liên hệ của bạn.

Thông báo, lựa chọn và kiểm soát

Trước khi bạn cung cấp Thông tin định danh cá nhân cho Roche, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn (bao gồm cả thông qua Chính sách bảo mật này) về các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin định danh cá nhân, cách liên hệ với chúng tôi với bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào, các bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ Thông tin định danh cá nhân và các lựa chọn cũng như phương tiện để bạn có thể giới hạn việc sử dụng và tiết lộ Thông tin định danh cá nhân của bạn. Roche cũng sẽ gửi thông báo cho bạn trước khi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin định danh cá nhân của bạn cho mục đích khác với mục đích ban đầu được thu thập.

Nếu bạn chọn tham gia các dịch vụ hoặc kênh liên lạc cụ thể, bạn có thể hủy đăng ký hoặc rời khỏi danh sách liên lạc bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong mỗi kênh liên lạc; hoặc liên hệ với Roche qua điện thoại theo số 1800 1597 hoặc qua e-mail tại [email protected].

Truy cập thông tin định danh cá nhân của bạn

Nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin định danh cá nhân của bạn mà Roche đã thu thập, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới. Roche có thể giới hạn hoặc từ chối quyền truy cập vào Thông tin định danh cá nhân nếu việc cung cấp quyền truy cập này sẽ gây gánh nặng hoặc tốn kém một cách vô lý; hoặc theo quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, Roche có thể thu một khoản phí hợp lý (sẽ được thông báo trước), để truy cập và thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến Thông tin định danh cá nhân.

Cập nhật Chính sách quyền riêng tư

Tùy theo từng thời điểm, Roche có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Bất kỳ sự sửa đổi nào cũng sẽ được thông báo ngay trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn nên định kỳ xem xét trang này để biết được thông tin mới nhất về việc thực hiện quyền riêng tư của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi nhận được thông báo về việc thay đổi Chính sách quyền riêng tư thể hiện việc bạn chấp thuận với những thông tin mới được cung cấp theo Chính sách quyền riêng tư đã được sửa đổi của Roche.

Ngày hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư này được nêu tại phần đầu của chính sách này.

Liên hệ với Roche

Thông tin nhận biết và chi tiết liên hệ của Đơn vị xử lý thông tin:

Đơn vị xử lý thông tin là CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0310805269 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 09/4/2011, trụ sở đặt tại Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Nếu có câu hỏi hoặc nếu bạn muốn Roche sửa đổi hoặc xóa thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản (qua thư hoặc thư điện tử) như sau:

 • Công ty TNHH Roche Việt Nam
 • Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 • Điện thoại: 1800 1597
 • Thư điện tử: [email protected]