Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Instant
  • Tiện lợi
  • Đơn giản
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Guide strip

 

  • Giải pháp thông minh vượt trội
  • Không rơi ngay cả khi dốc ngược
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Instant
TÌM HIỂU THÊM
THỂ TÍCH MÁU

0,6 μL

VÙNG LẤY MÁU

Rộng 5mm

AN TOÀN

Máy đo cảnh báo khi que thử bị hư

Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Guide strip
TÌM HIỂU THÊM
THỂ TÍCH MÁU

0,6 μL

THỜI GIAN ĐO

< 4 giây