Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Đăng ký bảo hành máy Accu-Chek

Đăng ký máy đo đường huyết của bạn ngay hôm nay để nhận được gói bảo hành trọn đời dành cho các dòng máy Accu-Chek.

Chỉ áp dụng bảo hành cho máy đo đường huyết Accu-Chek chính hãng thỏa các điều kiện sau: 

  • Được nhập khẩu bởi công ty TNHH Roche Việt Nam hoặc/và phân phối bởi công ty Vimedimex Bình Dương. Các thông tin này đều có trên tem nhãn dán trên hộp sản phẩm. 
  • Có Thẻ bảo hành máy chính hãng của Accu-Chek

Xem chi tiết Điều khoản & Điều kiện bảo hành máy đo đường huyết Accu-Chek

Thông tin sản phẩm

(*) Các trường thông tin có * là bắt buộc

Bạn có thể tìm số seri sản phẩm được in trên mặt sau của máy đo đường huyết,  tham khảo các hình minh họa dưới đây:

 

Cửa hàng thiết bị y tế, nhà thuốc, mua hàng trực tuyến, khu vực...

Thông tin người sử dụng máy đo đường huyết

Thông tin liên lạc

(trong trường hợp khác với người sử dụng)