Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> FastClix
  • Đơn giản
  • Nhẹ nhàng
  • Khác biệt
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Softclix
  • Một tay mồi.
  • Thiết kế thân thiện với người sử dụng: dạng bút, đơn giản và dễ cầm
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Safe-T-Pro Uno

Kim lấy máu Accu-Chek® Safe-T-Pro-Uno

Kim lấy máu Accu-Chek® Safe-T-Pro-Uno, được thiết kế đặc biệt phù hợp cho nhân viên y tế sử dụng trong bệnh viện nhằm mang lại sự An toàn. Đơn giản. Ít đau.

Các tính năng của kim lấy máu Accu-Chek® Safe-T-Pro-Uno.

Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> FastClix
TÌM HIỂU THÊM
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Softclix
TÌM HIỂU THÊM
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Safe-T-Pro Uno
TÌM HIỂU THÊM