Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> FastClix
 • Dễ dàng lấy máu
 • Hầu như không đau
 • Trụ kim có gắn sẵn
  6 kim lấy máu
Thiết bị lấy máu Accu-Chek Softclix
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Softclix
 • Dễ dàng lấy máu
 • Hầu như không đau
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Safe-T-Pro Uno
 • Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần
 • Hầu như không đau
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Safe-T-Pro Plus
 • Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần
 • Điều chỉnh được độ sâu
  đâm kim
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> FastClix
TÌM HIỂU THÊM
TRỤ KIM

Có gắn sẵn 6 kim lấy máu vô trùng

ĐƯỜNG KÍNH MŨI KIM

0,3 mm

Thiết bị lấy máu Accu-Chek Softclix
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Softclix
TÌM HIỂU THÊM
ĐỘ SÂU ĐÂM KIM

Có 11 độ sâu đâm kim khác nhau

ĐƯỜNG KÍNH MŨI KIM

0,4 mm

Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Safe-T-Pro Uno
TÌM HIỂU THÊM
AN TOÀN

Có nắp bảo vệ vô trùng

TRÁNH LÂY NHIỄM

Thiết bị lấy máu chỉ được sử dụng một lần

MŨI KIM

Đường kính nhỏ và được cắt đặc biệt ( ∅ 0,36 mm, 28 G)

Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Safe-T-Pro Plus
TÌM HIỂU THÊM
3 TÙY CHỌN ĐỘ SÂU ĐÂM KIM

Khoảng 1,3 mm; 1,8 mm; 2,3 mm

PHÂN LOẠI

Thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần