Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Instant
 • Độ chính xác đáp ứng tiêu chuẩn ISO ISO 15197:2013 và EN ISO 15197:2015
 • Độ chính xác 10/10
 • Dễ dàng sử dụng
Máy đo đường huyết Accu-Chek® Performa
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Performa
 • Độ chính xác phù hợp yêu cầu của
  EN ISO 15197:2013
 • Thao tác đơn giản
 • Nhiều tính năng hỗ trợ
Máy đo đường huyết Accu-Chek® Active
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Active
 • Đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 15197:2013
 • Dễ dàng sử dụng
 • Không sử dụng thẻ mã hóa
 • Linh động trong cách lấy máu
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Guide
 • Chính xác
 • Hiện đại
 • Dễ sử dụng
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Instant
TÌM HIỂU THÊM
TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY

Bluetooth

THỜI GIAN ĐO

Khoảng 4 giây

Máy đo đường huyết Accu-Chek® Performa
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Performa
TÌM HIỂU THÊM
ĐỘ CHÍNH XÁC

Đáp ứng tiêu chuẩn EN ISO 15197:2013

THỜI GIAN ĐO

5 giây

MÀN HÌNH HIỂN THỊ

LCD

Máy đo đường huyết Accu-Chek® Active
Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Active
TÌM HIỂU THÊM
ĐỘ CHÍNH XÁC

Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15197:2013

THAO TÁC

Dễ dàng để đo, bạn không cần phải nhấn bất kỳ nút nào

MÀN HÌNH

Màn hình tinh thể lỏng độ phân giải 96 (LCD)

Accu-Chek<sup style="top:-.4em;">®</sup> Guide
TÌM HIỂU THÊM
CÔNG NGHỆ KẾT NỐI KHÔNG DÂY

Bluetooth®

MÀN HÌNH

LCD

THỜI GIAN ĐO

Ít hơn 4 giây

KÍCH THƯỚC

80 x 47 x 20 mm