Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Ngày đăng: November 26, 2021

Thông báo áp dụng Tem Chính Hãng và Tem Seal Hộp cho các dòng sản phẩm Accu-Chek tại Việt Nam

Kính thưa Quý Khách hàng,

Nhằm hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng đang kinh doanh cũng như đang sử dụng sản phẩm ACCU-CHEK® như sau: 

Kể từ ngày 20/08/2021, tất cả các sản phẩm máy đo đường huyết ACCU-CHEK® sẽ áp dụng Tem Seal Hộp như sau:

Các sản phẩm ACCU-CHEK® gồm Máy đo đường huyết, Que thử đường huyết, Kim lấy máu sẽ áp dụng Tem Chính Hãng với thông tin chi tiết như sau:

Tem Chính Hãng của các dòng sản phẩm sẽ áp dụng theo thời gian cụ thể như sau:

Tên sản phẩm

Áp dụng từ Lô với ngày hết hạn sau

Que Accu-Chek Performa 25 Test

31/10/2022

Que Accu-Chek Performa 50 Test

30/11/2022

Bộ Máy Accu-Chek Active (GB) dùng cho cá nhân mg/dl

30/09/2022

Bộ Máy Accu-Chek Active (GB) dùng cho cá nhân mmol/L

31/12/2021

Que Accu-Chek Active 25 Test

30/11/2022

Que Accu-Chek Active 50 Test

31/10/2022

Que Accu-Chek Active 2 x 50 test

20/01/2023

Bộ máy Accu-Chek InstantS dùng cho cá nhân mg/dL

Tất cả các lô

Bộ máy Accu-Chek InstantS dùng cho cá nhân mmol/L

Tất cả các lô

Bộ máy Accu-Chek Instant FW dùng cho cá nhân mg/dL

Tất cả các lô

Bộ máy Accu-Chek Instant FW dùng cho cá nhân mmol/L

Tất cả các lô

Que Accu-Chek Instant 25 Test

27/10/2022

Que Accu-Chek Instant 50 Test

02/08/2022

Que Accu-Chek Guide 25 Test

27/01/2022

Que Accu-Chek Guide 50 Test

14/01/2022

Que Accu-Chek Guide 100 Test

Tất cả các lô

Dung dịch chứng Accu-Chek Guide

31/10/2022

Kim Accu-Chek  Fastclix 24 Lancets

01/01/2025

Ngày cập nhật: 09/11/2021

Sự cập nhật này không làm ảnh hưởng đến giá trị sử dụng cũng như chất lượng đo đường huyết và dịch vụ chính hãng đi kèm mà Quý Khách hàng đang nhận được.

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Khách hàng.

 

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Chia sẻ